Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: informacje dotyczące stypendium 2019/2020 - dla studentów niestacjonarnych
Notice for: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Date of publication: 10/15/2019
Date of validity: 11/29/2019
Contents:
        Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu wczorajszym (14.10.2019), na swoim posiedzeniu, Samorząd Studencki WSGE dokonał pozytywnego zaopiniowania i zatwierdzenia nowych dokumentów związanych ze świadczeniami pomoc materialnej dla studentów WSGE w Józefowie. W związku z powyższym, z dniem dzisiejszym możliwe jest składanie wniosków na stypendia (koniecznie wg. znowelizowanych zasad i na nowych wnioskach). 
Wszelkie informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie internetowej uczelni pod adresem: https://wsge.edu.pl/pl/stypendia. W sposób szczególny, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zakładkę na stronie „STYPENDIA – KROK PO KROKU”. Znajdują się tam wszelkie konieczne informacje dotyczące zasad pomocy materialnej oraz wnioski ( w wersji edytowalnej do pobrania).
Rektor WSGE w porozumieniu w Samorządem Studenckim ustalił kwotę wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020. Próg dochodowy wynosi obecnie 1050 zł netto. 
Termin składania wniosków w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 do 31 października 2019 roku. 

      
Author: Banaszak Artur
Wirtualny Dziekanat WSGE i WSNS v. 4.3.0 b14 Copyright (c) 2019 APR System