Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: STYPENDIA na rok akademicki 2019-2020 - Studenci niestacjonarni
Notice for: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Date of publication: 9/12/2019
Date of validity: 10/26/2019
Contents:
        
STYPENDIA dla studentów – rok akademicki 2019/2020

Od 1 października 2019 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym i z tej racji pojawią się pewne zmiany związane z pomocą materialną dla studentów. 
Zmieniony zostanie między innymi Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów WSGE. 
O nowych zasadach oraz terminie składania wniosków poinformujemy Państwa poprzez Wirtualny Dziekanat oraz  stronę internetową Uczelni. 

      
Author: Zawadka Beata
Wirtualny Dziekanat WSGE i WSNS v. 4.3.0 b14 Copyright (c) 2019 APR System