Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: organizacja roku akademickiego 2019-2020
Notice for: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Date of publication: 5/23/2019
Date of validity: 6/30/2020
Contents:
        Szanowni Państwo, 
w załączniku Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019-2020 
      
Author: Zawadka Beata
20193zarzadzenie-rektoraorganizacja-roku-2019-2020.pdf
Wirtualny Dziekanat WSGE i WSNS v. 4.3.0 b14 Copyright (c) 2019 APR System