Information about cookies

Close [x]

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Więcej informacji

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Składanie wniosków stypendialnych w roku akademickim 2018/2019
Notice for: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
Date of publication: 8/27/2018
Date of validity: 10/20/2018
Contents:
        Szanowni Państwo,

poniżej podstawowe infromacje dotyczące składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2018/2019.

Aby otrzymać stypendium, należy pobrać ze strony internetowej wniosek o przyznanie stypendium, wypełnić go oraz złożyć 
w Dziekanacie lub bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej.
Czytamy wszystkie oświadczenia zawarte w wnioskach stypendialnych; w miejscach gdzie jest to konieczne wykreślamy niewłaściwe.

WPISUJEMY NUMER KONTA BANKOWEGO! (niezależnie ile wniosków składamy – na każdym wpisujemy numer konta bankowego; wpisujemy numer konta także pomimo podania go we wcześniej składanych wnioskach, np. w poprzednim roku akademickim).

PAMIĘTAMY O PODPISANIU WNIOSKU!

Wnioski składamy w terminie nieprzekraczalnym:
•	w semestrze zimowym – do 20 października,

Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy.
 
STYPENDIA SOCJALNE
Do obliczenia dochodów należy dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2017 rok oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonych składek zdrowotnych za 2017 rok. Dodatkowo załączamy:
•	załączniki nr 3, 4 oraz 6 (dostępne na stronie internetowej),
•	zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie,
•	zaświadczenia ze szkoły uczących się dzieci wchodzących w skład rodziny (do 26 lat),
•	w przypadku każdej z sytuacji szczególnych dokumenty zgodne z załącznikiem 2 do Regulaminu pomocy materialnej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
STYPENDIA REKTORA DLA NAJEPSZYCH STUDENTÓW
Składamy załącznik nr 5 ze wskazaniem średniej za rok akademicki 2017/2018.
 
STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Składamy załącznik nr 1 wraz z aktualnym zaświadczeniem orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności.

ZAPOMOGA
Składamy załącznik nr 1 wraz z informacją o dochodach, jak w przypadku stypendiów socjalnych, dodatkowo z prośbą skierowaną do Komisji Stypendialnej wraz z uzasadnieniem przyczyn losowych, w których znalazł się student (należy to oczywiście odpowiednio udokumentować).

Więcej na ten temat dowiecie się Państwo pod linkiem:
https://wsge.edu.pl/pl/stypendia

Osoba zajmująca się stypendiami w dniach 24 sierpnia - 11 września 2018 r. przebywa na urlopie. 
W związku z tym z sytuacjami problemowymi oraz wymagającymi dłuższej analizy prosimy wstrzymać się do 12 września 2018 r.

AKTUALNE WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNE BĘDA OD 27 SIERPNIA NA STRONIE UCZELNI W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA !!!
OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY JUŻ WNIOSKI O POMOC MATERIALNĄ NA STRAYCH WZORACH PROSZONE SĄ O ICH PONOWNE WYDRUKOWANIE, WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE !!!

Wszystkie wnioski stypendialne składamy w nieprzekraczalnym terminie - do 20 października 2018 roku.
      
Author: Jarmoła Piotr
Attachment
Wirtualny Dziekanat WSGE i WSNS v. 4.3.0 b1 Copyright (c) 2018 APR System